Giải pháp hội tụ những công cụ hiện đại tạo lợi nhuận cao và tốt nhất

Antares là nền tảng quảng bá các công ty mạng lưới và đầu tư, các sản phẩm kỹ thuật số và đơn vị khởi nghiệp có dùng mô hình hệ thống giới thiệu.

Các chương trình đầu tư

Nền tảng quốc tế Antares sở hữu nhiều công cụ đem lại lợi nhuận cao với các đặc tính marketing, mức rủi ro và lợi nhuận khác nhau. Nhờ chúng mà ai trong quý vị cũng có thể gia tăng tài sản lên gấp nhiều lần bất kể vị trí của mình.
Chương trình đầu tư
Binar Profit Team
투자 패키지 볼륨
từ 100 đến 100 000 AND
Kế hoạch marketing
Marketing kết hợp dựa trên kế hoạch nhị phân với tỷ lệ xuất chi lên tới 40%
지불
Lợi nhuận theo gói đầu tư lên đến 2% mỗi ngày, với thời hạn 200-400 ngày theo lịch
Chương trình đầu tư
Union Profit Team
투자 패키지 볼륨
từ 50 đến 50 000 AND
Kế hoạch marketing
Marketing kết hợp trên cơ sở mô hình bậc thang với mức chi trả lên đến 30%
지불
Lợi nhuận hằng tháng từ 22 đến 57% trong vòng 1-6 tháng
Chương trình đầu tư
Step Profit Team
투자 패키지 볼륨
từ 50 đến 20 000 AND
Kế hoạch marketing
Marketing kết hợp trên cơ sở mô hình bậc thang với mức chi trả vào cơ cấu lên đến 30%
지불
Lợi nhuận theo gói đầu tư lên đến 1,5% mỗi ngày, với thời hạn 400 ngày theo lịch
Chương trình đầu tư
Line Profit Team
투자 패키지 볼륨
từ 50 đến 50 000 AND
Kế hoạch marketing
Marketing kết hợp dựa trên marketing theo tuyến (line) với mức chi trả cho toàn cơ cấu lên đến 30%
지불
Lợi nhuận theo gói đầu tư lên đến 1,8%, với thời hạn 282-300 ngày theo lịch
Chương trình đầu tư
Robot Profit Team
투자 패키지 볼륨
từ 20 đến 5 000 AND
Kế hoạch marketing
Marketing kết hợp dựa trên marketing theo tuyến (line) với mức chi trả cho toàn cơ cấu lên đến 8 line
지불
Lợi nhuận theo giấy phép không thời hạn lên đến 40% mỗi tháng
Chương trình đầu tư
Token Profit Team
Kích thước giấy phép mua ATT
từ 50 đến 10 000 AND
Kế hoạch marketing
Marketing kết hợp dựa trên marketing theo tuyến (line) với mức chi trả cho toàn cơ cấu lên đến 7 line
지불
Mức tăng trưởng tỷ giá ATT lên đến 4% trong vòng 574 ngày
Chương trình đầu tư đang được phát triển
Ngày ra mắt: 5 Tháng 9 2022
Chương trình đầu tư đang được phát triển
Ngày ra mắt: 3 Tháng 10 2022
Chương trình đầu tư đang được phát triển
Ngày ra mắt: 7 Tháng 11 2022
Chương trình đầu tư đang được phát triển
Ngày ra mắt: 5 Tháng 12 2022

Lộ trình
đến năm 2023

Chúng tôi có những kế hoạch tầm cỡ lớn đối với việc kinh doanh các chương trình và sản phẩm đầu tư đa dạng, cũng như tổ chức hàng loạt các sự kiện liên quan đến tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn và cố vấn trong lĩnh vực tài chính
2022
Tháng 3
4 Tháng 3
Ra mắt Antares 2.0
4 Tháng 3
Ra mắt chương trình Binar Profit Team
9 Tháng 3
Ra mắt chương trình hỗ trợ tổ chức sự kiện và mở văn phòng
14-16 Tháng 3
Gặp mặt online với Alex Richter bằng các tiếng Tây Ban Nha, Anh và Pháp
21 Tháng 3
Ra mắt Union profit team
2022
Tháng 4
1 Tháng 4
Khởi động chương trình promo International Antares Event
4 Tháng 4
Ra mắt hệ sinh thái Antares Refund
5 Tháng 4
Ra mắt Alpin Launchpad dành cho IDO và IEO
6 Tháng 4
Ra mắt Step Profit Team
18 Tháng 4
Ra mắt Line Profit Team
2022
Tháng 5
2 Tháng 5
Ra mắt Robot Profit Team và sàn Antares Exchange
16 Tháng 5
Ra mắt Token Profit Team
2022
Tháng 6
6 Tháng 6
Rã đông tài sản của các nhà đầu tư trong công ty Catalyst và Nexus
2022
Tháng 7
15 Tháng 7
International Antares Global Event, UAE thành phố Dubai
20 Tháng 7
Ra mắt Antares Meta-Universe và bộ sưu tập NFT-token
23 Tháng 7
Antares Global Event France
29 Tháng 7
Antares Global Event Belgium
2022
Tháng 8
5 Tháng 8
Antares Global Event Madagascar
12 Tháng 8
Antares Global Event Reunion
16 Tháng 8
Antares Global Event Indonesia
19 Tháng 8
Antares Global Event Côte d'Ivoire
24 Tháng 8
Antares Global Event India
27 Tháng 8
Antares Global Event France
31 Tháng 8
Antares Global Event Malaysia
2022
Tháng 9
3 Tháng 9
Antares Global Event France
10 Tháng 9
Antares Global Event Belgium
17 Tháng 9
Antares Global Event Belgium
20 Tháng 9
Ra mắt hệ thống thanh toán Antares Pay
26 Tháng 9
Ra mắt Discount Profit Team
2022
Tháng 10
3 Tháng 10
Ra mắt Coin Profit Team
10 Tháng 10
Ra mắt Antares P2P
2022
Tháng 11
7 Tháng 11
Ra mắt Smart Profit Team
2022
Tháng 12
5 Tháng 12
Ra mắt Matrix Profit Team